Река Градац

оаза нетакнуте природе и рај за спортски риболов

ЕКОД Градац

управља Заштићеним природним добром Клисура реке Градац

Туризам

Мноштво историјских и спелеолошких локалтета

Верски туризам

Најстарији сакрални објекат је манастир Ћелије ...

Река Градац

обилује крупним примерцима поточне пастрмке ...

Флора и фауна реке Градац

Клисурасто кањонски усек као и укупни слив реке Градац се одликује изузетном разноликошћу биљних и животињских врста као и бројем гљива.  До сада је на овом простору регистровано око 400 биљних таксона као и свих 240 врста гљива уз мноштво њихових заједница. Таква разноврсност је неочекивана за овако малу површину али је и сасвим логична, ако се имају у виду разноликости станишта (плавине, алувијуми, крашка врела, литице, камењари, сипари и друго).

 

Историјски и културни објекти

Клисура реке Градац обилује мноштвом културно-историјских споменика и спелеолошких локалитета.
Ко жели да пешачи, може неком од маркираних стаза стићи и до остатака цркве базилике из петог века и старог града.

compatible.png

Нови видео

Река Градац

Река Градац је дугачка 28 км и настаје спајањем Буковске реке и Забаве. Првих 14 км је несталног тока и стални проток воде има само у време топљења снегова и током обилних падавина. Тај део се зове Суваја и одликује га изузетна геоморфолошка разноврсност.

Од извора Зеленци, једног већег и више мањих извора, па до ушћа у Колубару, које се налази у самом Ваљеву, река је сталног тока у дужини од 14 км.

понедељак, 20 новембар 2023 16:30

  У оквиру пројекта “Земљу смо наследили да је чувамо за будућа...

понедељак, 20 новембар 2023 16:16

  Na reci Gradac, kod River Bara, organizovali smo “Malu školu...

понедељак, 04 септембар 2023 12:41

...

среда, 16 август 2023 19:19

  На седници председништва Екод „Градац“ одржаној 4.08.2023. донета је...

ЕКОД Инфо

Кратке информације о водостају и ловним мушицама за текући месец.

Објекат Еколошког друштва Градац на Шареном платну

Риболовне дозволе

Дозволе за риболов се могу купити у просторијама Еколошког друштва Градац ,  у објекту Еколошког друштва Градац на Шареном платну, у Мушичарском клубу Но1 , у конаку Тетребовац или у чуварској служби.

 

Град Ваљево

Ваљево је град у западној Србији и седиште је колубарског округа. Налази се на просечној надморској висини од 185 м и од Београда је удаљен непуних 100 км.

 

Catch And Release

На целом току реке Градац важи режим Catch And Release (ухвати и пусти).

 

Контакт

Милош Мезин
Моб: +381 64 2860930
Славица Ранковић
Моб: +381 69 2210090

Search

Cookie Notice

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use.