Hакнада за коришћење

 

На седници председништва Екод „Градац“ одржаној 4.08.2023. донета је следећа:

ОДЛУКА

 

На основу члана 99 до 110 закона о накнадама за коришћење Јавних добара посете заштићеном подручју, његовим деловима и објектима убудуће ће се наплаћивати коришћење земљишта заштићеног подручја, постављање шатора и то почев од 21.08.2023.

Пре саме посете и постављања шатора Клисури реке „Градац“ потребно се најавити чувару природе Огњену Крнетић 064 2533056.

Такође поштовати правила понашања и заштите животне средине као што су: забрањено угрожавање биљне и животињске врсте, забрана риболова без потребне дозволе, узнемиравање риболоваца као и прелазак преко воде у току мреста или такмичења у риболову, бацање отпада на било који начин уништавање природног добра Клисуре реке „Градац“.

По завршетку кампа целокупан простор мора бити враћен у пређашње стање и мора бити уклоњен сав отпад.

Коришћење земљишта заштићеног подручја за пословања викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју

 

zakup

 

Хвала на разумевању!

С поштовањем, Еколошко друштво „Градац“

Риболовне дозволе

Дозволе за риболов се могу купити у просторијама Еколошког друштва Градац ,  у објекту Еколошког друштва Градац на Шареном платну, у Мушичарском клубу Но1 , у конаку Тетребовац или у чуварској служби.

 

Град Ваљево

Ваљево је град у западној Србији и седиште је колубарског округа. Налази се на просечној надморској висини од 185 м и од Београда је удаљен непуних 100 км.

 

Catch And Release

На целом току реке Градац важи режим Catch And Release (ухвати и пусти).

 

Контакт

Милош Мезин
Моб: +381 64 2860930
Славица Ранковић
Моб: +381 69 2210090

Search

Cookie Notice

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use.