О нама

bannerekod

 

Негде крајем педесетих година прошлог века, јавиле су се прве асоцијације грађана са циљем заштите угрожених природних ресурса. ЕКОД „Градац“ је основан 18.07.1986. године, иницијативом двадесет и шест грађана Ваљева, као једнa од првих југословенских и српских асоцијација око еколошке идеје. Први назив овог удружења био је Удружење за заштиту реке „Градац“ Ваљево, да би нешто касније, током 1993. тај назив преиначен у данашњи, у складу са просторним и суштинским ширењем активности.

Непосредан повод за удруживање је дала одлука С.О. Ваљево, 1984. год. да се успостави заштита дела клисуре реке Градац у површини од 600 ха, иницијативом Друштва младих истраживача у Ваљеву.

На основу члана 42. и 43. Закона о заштити животне средине и члана 16. Статута општине Ваљево, Скупштина општине Ваљево на седници одржаној 27.02.2001. године, донела је Одлуку о заштити предела изузетних одлика „Клисура реке Градац“.

Клисура реке Градац ставља се под заштиту као природно добро од великог значаја и сврстава се у II категорију. Предео изузетних одлика обухвата клисуру реке Градац, са атрактивним геоморфолошким карактеристикама (Дегурићка, Краљева, Висока, Градска, Баћина пећина), хидрографским обележјима водотока, хидрогеолошким особеностима сливног подручја, стаништем ретких и угрожених биљних и животињских врста, сложеним и различитим шумским екосистемима и споменицима културе од великог значаја. Предео изузетних одлика „Клисура реке Градац“ на подручју општине Ваљево, односно катастарске општине Дегурић, Лелић, Бранговић, Ковачице, Бачевци, Горње Лесковице и Белић, укупне површине 1268,06,88 ха, од чега је на подручју катастарске општине дегурић 94,62,60 ха, на подручју катастарске општине Лелић 154,64,09 ха, на подручју катастарске општине Бранговић 155,44,67 ха, на подручју катастарске општине Богатић 211,56,69 ха, на подручју катастарске општине Ковачице 229,26,96, на подручју катастарске општине Бачевци 161,74,79 ха, на подручју катастарске општине Горње Лесковице 197,79,99 ха, и на подручју катастарске општине Белић 62,97,09 ха.

На подручју Предела изузетних одлика „Клисура реке Градац“ установљава се режим трећег степена, којим се:

 

Забрањује
 • Промена геоморфолошких карактеристика, експлоатација камена, шљунка, отварање позајмишта земље и песка, депоновање земље и шута и сл.
 • Испуштање или депоновање отпадних, фекалних и непречишћених вода у реку Градац, његове притоке и земљиште,
 • Депоновање комуналног и индустријског отпада на целом подручју,
 • Захватање вода и каптирање извора на целом подручју,
 • Експлоатација шума и шумских површина на начин који би довео до њене деградације,
 • Уништавање и узнемиравање ретких биљних и животињских врста,
 • Изградња индустријских, привредних и инфраструктурних објеката, осим инфраструктурно опремање које је у функцији презентације и коришћења природног добра и његове вредности,
 • Изградња стамбених, помоћних и других објеката на неизграђеним парцелама, до доношења програма заштите развојa,
 • Улазак, истраживање и други радови у спелеолошким објектима без дозволе старатеља,
 • Изградња викенд кућа.
Дозвољава
 • Градња и инфраструктурно опремање околине споменика културе, којим се обезбеђује функционисање манастира и његове економије, ХЕ Дегурић, постојећег рибњака и ЖТП-а,
 • Археолошки, конзерваторски и други радови на археолошким налазиштима, као и њихово опремање, реконструкција воденица и њихово коришћење, на начин примерен природном добру,
 • Селективно коришћење шума,
 • Примена савремених узгојно – санитарних мера,
 • Нега и презентација природног добра.

Контакт

ЕКОД Градац
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Моб: +381649050816

Search